De Waterlelie

"De Waterlelie is de school voor speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad.
Ons onderwijs is voor leerlingen van 4-20 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen.
Bij de Waterlelie staat een brede ontwikkelingsstimulering ten behoeve van de zelfredzaamheid en
de leerontwikkeling van onze leerlingen centraal.
De leerlingen met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte,
een lichamelijke beperking (LG) of is de leerling zeer moeilijk lerend (ZMLK)."

Website: http://www.dewaterlelie.net/