Kijken we nu naar de Unit for Mentally Handicapped in Makobe dan zien we een groen, bosrijk terrein met verschillende kleine, nieuwe gebouwen. Er staan twee (praktijk)lokalen, twee slaapzalen, een keuken en een klein kantoor.

Opzij van de school zien we een grote moestuin en om de school heen een speelterrein met bomen voor de schaduw.De basisschool met bijna 300 leerlingen ligt op een paar honderd meter afstand. Voordat leerlingen met een beperking een eigen accommodatie hadden gingen ze voor zover mogelijk naar de naastgelegen basisschool. Schoolleiding en team zetten zich ervoor in deze leerlingen en ouders zo goed mogelijk te helpen. Zwaarder gehandicapte leerlingen bleven echter in het afgelegen Makobe verstoken van onderwijs. Ook vormden de afstand en de vaak moeilijk begaanbare wegen een belemmering.
School, ouders, plaatselijke autoriteiten zetten zich met hulp van sponsors in voor een school voor speciaal onderwijs in Makobe.
Wat na de realisatie van de nieuwe accommodatie hetzelfde is gebleven: een sterke samenwerking tussen de teams van basis- en speciale school.