Aan de Braai voor Wilde Ganzenproject in Kenia

Op vrijdagavond 24 september vond er een echte Afrikaanse Braai ( barbecue ) plaats op mytylschool De Thermiek.

Geld werd bijeen gebracht voor het project van Wilde Ganzen in Makobe ( Kenia ). In Makobe worden praktijklokalen en slaapzalen gebouwd voor leerlingen met een  handicap. Dankzij de praktische vaardigheden die de leerlingen daar leren kunnen zij zich later beter redden. Medewerkers van het speciaal en regulier onderwijs in Leiden/Leiderdorp zetten zich al enkele jaren met succes in voor dit project.

 

 

Het gaat daarbij niet alleen om bouw van accommodaties maar ook om uitwisseling tussen Keniaanse en Leidse onderwijsmensen. Zo organiseerde in voorjaar 2010 Stichting Speciaal Onderwijs Leiden samen met de collega’s van het speciaal onderwijs in Kenia een conferentie over arbeidsparticipatie van gehandicapte jongeren.