Doneer!

Help de leerlingen met een handicap in Kenia. Elke gift, klein of groot is welkom. U kunt donateur worden, maar u kunt ook eenmalig een bedrag storten.

Het is tevens mogelijk om (met uw bedrijf, school of vereniging) een specifiek sponsordoel te kiezen. Desgewenst kijken wij samen met u naar een aansprekend sponsordoel dat bij uw budget en bedoeling past.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer  NL92INGB0009695745 ten name van Stichting Gehandicapten Kwale te Leiden

 

ANBI goedkeuring

Stichting Gehandicapten Kwale heeft de Anbi goedkeuring ontvangen. 

Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. 

Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI's).